Aan God al die lof! – Gesinsdiens

in Preke
2016-12-19

Leraar: Ds. Deon Louw

Datum: 16 Okt 2016

Skrif : 1 Pet 1: 3 9

Wat is dit wat ons ontvang het deur Jesus se dood en opstanding? Ons het die nuwe lewe gekry. Is on snog sondaars? Nee! Ons is nie meer sondaars nie. Ons is kinders van God.

Wanneer ons hierdie gedeelte uit 1 Petrus lees moet ons besef dat dit nie baie goed gegaan het met hierdie gelowiges nie. Gaan dit altyd net goed met jou as gelowige kind van die Here? Nee, dit gaan nie altyd net goed met ons nie. Maar ons het steeds rede om die Here te loof. Wanneer oms hierdie brief van Petrus lees moet on sweet dat die gelowiges vir wie daar aanvanklik geskryf is vervolging was vir hulle geloof in Christus. Dit beteken dat hulle gemartel en doodgemaak is vir di twat hulle glo. Nou roep Petrus hierde gelowiges op om vir die Here lofliedere te sing.

Waarvoor moet jy die Here loof in jou lewe?

  1. Die verlossing van ons sondes
  2. Nuwe identiteit as kind van God
  3. Die Here help in moeilike tye

Dit is soms so dat die lewe regtig vir ons moeilik kan wees. Maar die belofte wat God vir ons gee is dat Hy by ons sal wees juis in hierdie moeilike tye. Wie kons die volgende teksgedeeltes onthou: Hebreers 13:5 en 6? Dan is daar ook natuurlik die lewende hoop. Petrus skryf vir die gelowiges oor die vooruitsig van die hemelse hoop. Wie wil graag eendag by die Here gaan bly?

Ons almal wil graag by die Here bly

Maar ons is nie haastig nie. Ons moet altyd in gedagte hou dat daar groot eindoel vir ons as God se kinders is.