Al sou die vyeboom nie bot nie

in Preke
2016-12-19

Leraar: Ds. Deon Louw

Datum: 23 Okt 2016

Skrif: Habakuk 3: 1 – vv

Wanneer ons die T.V. aanskakel, om die internet artikels lees, die koerant oopmaak dan lees ons van die onstuimigheid op universiteitskampusse regoor die land, politieke verwarring, die ekonomie wat sleg vaar, die droogte en waterbeperkings ens, ens.

Saam met dit alles en nog meer kan jy ook jou eie persoonlike krisisse byvoeg.

Woordverkondiging

Ons weet nie eintlik veel van die profeet Habbakuk nie. Wat ons welk kan agterkom vanuit sy taalgebruik is dat hierdie profeet bekend is met die liturgie van die tempel en waarskynlik opgetree het as ‘n tempelprofeet.

In die tyd van Habbakuk se optrede (630 v.C) is daar die groot politieke mag gewees wat beskou was as ‘n groot bedreiging. Met die Galdieers word daar verwys na die Neo-Babiloniese Ryk wat besig was om op die voorgrond te kom.

Hier is ‘n situasie wat plaasvind waarin God se openbaring verlang word. Habbakuk het hierdie verwagtig dat God ‘n openbaring kan maak wat oorgedra kan word aan Jerusalem. Die boodskap wat Habbakuk ontvang het is op kleitablette geskryf en laat hoor. Hierdie geneomde gee ook aan ons die aanduiding da thy ‘n posissie gehad het by die tempel. Mense sou na hom toe kom om te hoor wat is die word van God.

Daar heers onreg en dit vererger. Daarom kritiseer Habbakuk wat aan die gebeur is. Daar is ‘n politieke onstuimigheid vanuit die noorde. Daarom bring Habbakuk die eerste klag na vore. Vir ‘n tweede keer bring Habbakuk ‘n klag na vore – omdat hy ervaar dat God Hom nie steur aan wat hier besig is om te gebeur nie. God se antwoord op die klagte is dat daar wel ‘n dag sal kom wat die regverdige sal lewe.

Habbakuk uiter ‘n hele paar onheil uitsprake – onderdrukking, sedelose lewe en afgodsdiens. Hiermee word daar verwys na die sondes van die in Jerusalem asook die buitelandse volke.

Klink di twat hier in die tyd van Habbakuk gebeur dalk vir ons sinoniem vandag?

Waarom gebeur dit met my? Hoe lank nog gaan die Here van my af wegkyk? Hoekom hoor U nie as ek roep nie?.

Hierdie bogenoemde vrae is elkeen vrae in eie reg en ook regverdig vir ‘n gelowige om te mag vra.

Kinders van die Here word nie gevrywaar van die ongeluk en die slegte van die lewe nie. Ons as gelowige staan soms in verbystering – nie noodwendig ongeloof nie. Wanneer daar so deur Habbakuk gelees word en daar word met sy worsteling vereenselwig, word daar ontdek dat ‘n sinvolle lewe nie noodwendig rus op geodkoop- of kitsoplossings nie.

Soms is die moeilike wanneer ons hiermee gekonfronteer word die feit dat God lyding self van Sy kinders nie weerhou nie. Maar dat Habbakuk met sy worsteling die ontdekking maak dat God Sy plek langs ons inneem tydens hierdie lyding.

‘n Gebeurtenis wat vir ons as gelowiges hierdie reaksie van God tot realiteit bring is Immanuel – God met ons – wat kom ly omdat Hy homself vereenselwig met die pyn van hierdie wereld. Juis omdat Hy Sy plek langs ons kom inneem het.

Habbakuk sluit die gedeelte af met ‘n vertrouenspsalm – Jahwe sal ons uit die nood red. Hy gee vir die wat glo krag. Dit is regverdig om te mag vra waar is God? Waarom is Hy so stil?

Mag ek op die plek in my lewe kom waar ek ook die ontdekking maak dat ten spite van die lyding in hierdie wereld en in my lewe – kom neem God Sy plek langs my in, omdat

Habbakuk 3:19